One comment

  • Agneta Pehrsson

    Jag anser att det är viktigt att intervjua samtliga yrkeskategorier på en vårdcentral för att få olika infallsvinklar på de olika problemområden som finns på en vårdcentral. Uppenbart är att den person som förestår vårdcentralen behöver bättre kunskaper att både sätta sig in i de behov som den specifika vårdcentralen har, ha förmåga att leda en grupp av skilda aktörer, ha kunskap om de olika yrkeskategoriernas verkliga mål och arbetsuppgifter, våga ställa relevanta krav både uppåt och nedåt i hierarkin, vara fri från korruption och vara engagerad i verksamhetens utveckling.
    Hur personal beter sig mot sina patienter är också en springande punkt i verksamheten. Det finns, anser jag, alltför mycket negativa attityder mot patienter. Om någon ska arbeta med människor behöver denna någon tycka om att se människor växa, vilja ge information på ett medvetet sätt och som alltid – känna engagemang. Det hela handlar inte så mycket om pengar som om engagemang och samarbete med de parter som man behöver samarbeta med för att utveckling ska ske.
    Jag har sett alltför mycket av egenintresse, okunnighet och rädslor på vårdcentraler. För att få bukt med detta krävs goda ledare som ett första steg! Lägg ned de privata vårdcentralerna som enbart strävar efter vinst och ställ förnyade krav på ledarkompetens på de regionala.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.