UTBILDNINGAR FÖR REHABKOORDINATOR

Rehabkoordinator – att koordinera rehabiliteringsprocessen 7,5 hp

Klicka här för mer info ››

Fördjupningskurs för rehabkoordinatorer
inom hälso- & sjukvården 3 hp

Klicka här för mer info ››